صفت ها در html

10 / 10 از 1 کاربر

صفت ها در html

یکی از ویژگی های مهم و پر کاربرد در طراحی سایت ، صفت ها هستند. صفت ها، همانطور که قبلا نیز گفته شد، اطلاعات اضافی در مورد عناصر html را ارائه می دهند.

ویژگی صفات html

  • عناصر می توانند دارای صفات مختلفی باشند.
  • صفت ها اطلاعات اضافی را در مورد عناصر در اختیار قرار می دهند.
  • صفت ها همیشه در تگ ابتدایی مشخص می شوند.
  • صفت ها به صورت ترکیبی از نام و مقدار بیان می شوند. نام = "مقدار"

انواع صفت ها در html

  • صفت lang (زبان)

زبان سند می تواند در تگ <html> عنوان شود. زبان به صورت صفت lang بیان می شود. تعیین یک زبان در طراحی سایت برای قابلیت دسترسی به برنامه ها (برای کاربران) و موتورهای جستجو مهم است.

<!DOCTYPE html>
<"html lang="en-US>

<body>

<h1/>تیتراولین پاراگراف<h1>

<p/>اولین پراگراف.<p>


<body/>

<html/>

 

  • صفت title (عنوان) 

پاراگراف ها در HTML با برچسب <p> تعریف شده اند. در این مثال، <p> دارای یک صفت title است که مقدار آن، " درباره شرکت طراحی سایت مبنا" است.

  • لینک های HTML 

 لینک های HTML با برچسب <a> تعریف می شوند و آدرس لینک در صفت href مشخص می شود:صفت href

<a/>لینک شرکت طراحی سایتمبنا<"a href="http://sitedesign.company>

 

  • صفت size (اندازه)

همانطور که قبلا نیز گفته شد در طراحی سایت، در سند html تصاویر را با تگ <img> تعیین می کنند. نام فایل منبع (src) و همچنین اندازه عکس (width (عرض) و heigth (ارتفاع)) همگی به عنوان صفات ارائه شده برای تصاویر هستند. توجه داشته باشید که واحد اندازه عرض و ارتفاع در طراحی سایت براساس پیکسل است.

<"img src="site.jpgwidth="104height="142>  • صفت alt

 صفت alt یک متن جایگزین را برای نمایش در زمان هایی که عناصر html قادر به نمایش نیستند، مشخص می کند.

 <"img src="site.jpgalt="sitedesign.companywidth="104height="142>

v      نکته1: توصیه می شود همیشه از حروف کوچک برای نوشتن صفات در هنگام طراحی سایت استفاده کنید.

v      نکته 2: پیشنهاد می شود همیشه مقادیر صفات را در داخل علامت نقل قول ( "مقدار صفت" ) قرار دهید.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
متن پیغام :